แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ "สมัครยกกรุ๊ป แจกยกก๊วน LINE FRIENDS กับ K-Express Cash"

 

กรุณารวบรวมและตรวจสอบข้อมูลสมาชิกในกลุ่มเพื่อลงทะเบียนให้ครบถ้วนและถูกต้อง
ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการส่งข้อมูลได้เพียงครั้งเดียว และไม่สามารถกลับมาแก้ไขข้อมูลดังกล่าวได้

 
ชื่อ *
นามสกุล *
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน *
เบอร์โทรศัพท์มือถือ *
1.
หัวหน้าแกงค์
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
ขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นนั้น ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนโยบายความเป็นส่วนตัว | คำสงวนสิทธิ์ | ©สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2555 บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 โทรศัพท์: 0 2888 8888 โทรสาร: 0 2888 8882